بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘لیست ضرب المثل های ایران’

فهرست ضرب المثل های ایرانی

آب از دستش نمیچکه
آب از سر چشمه گله
آب از آب تکان نمیخوره
آب از سرش گذشته
آب پاکی روی دستش ریخت
آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم
آب را گل آلود میکنه که ماهی بگیره
آب زیر پوستش افتاده
آب که یه جا بمونه، میگنده .
آبکش و نگاه کن که به کفگیر میگه تو سه سوراخ داری
آب که از سر گذشت، چه یک ذرع چه صد ذرع ـ چه یک نی چه چه صد نی
آب که سر بالا میره، قورباغه ابوعطا میخونه
آب نمی بینه و گرنه شناگر قابلیه
آبی از او گرم نمیشه
آتش که گرفت، خشک و تر میسوزد
آخر شاه منشی، کاه کشی است
آدم با کسی که علی گفت، عمر نمیگه
آدم بد حساب، دوبار میده
آدم تنبل، عقل چهل وزیر داره
آدم خوش معامله، شریک مال مردمه
آدم دست پاچه، کار را دوبار میکنه
آدم زنده، زندگی میخواد
آدم گدا، اینهمه ادا ؟
آدم گرسنه، خواب نان سنگک می بینه
آدم ناشی، سرنا را از سر گشادش میزنه
آرد خودمونو بیختیم، الک مونو آویختیم
آرزو بر جوانان عیب نیست
آستین نو پلو بخور
آسوده کسی که خر نداره — از کاه و جوش خبر نداره
آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه
آشپز که دوتا شد، آش یا شوره یا بی نمک
آش نخورده و دهن سوخته
آفتابه خرج لحیمه ادامه ی نوشته